Privacy-policy-home-made

Ochrana dat

Vše, co potřebujete vědět o našich zásadách ochrany osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí je pro nás důležitá!

Rádi bychom vás informovali o opatřeních a zásadách používaných při zpracování údajů na těchto webových stránkách.

Rozlišují se přístupové údaje a osobní údaje. Při používání našich webových stránek jsou přístupové údaje obecně automaticky shromažďovány a ukládány, zatímco osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pouze na dobrovolné bázi a s vaším souhlasem.

Souhlasem s následujícím prohlášením o ochraně údajů souhlasíte s tím, že společnost EDDYCAM shromažďuje, zpracovává a používá vaše osobní údaje v souladu se zákony na ochranu údajů a následujícími ustanoveními.

1. Odpovědný orgán

Pokud si přejete vznést námitku proti shromažďování, zpracování nebo používání vašich údajů společností EDDYCAM v souladu s následujícími předpisy o ochraně údajů, ať již jako celku, nebo pro jednotlivá opatření, zašlete prosím svou námitku e-mailem, faxem nebo dopisem na adresu: EDDYCAM eK


Vznešená Vídeň
Winkeler Str.54
65366 Geisenheim
Fax: +49 (0) 67 22/9 44 33 39
E-mail: datenschutz@eddycam.com

2. Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace, pomocí kterých vás lze identifikovat. Obvykle je to vaše jméno a adresa. Naše webové stránky lze obecně používat bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů.

Osobní údaje jsou na našich webových stránkách shromažďovány a používány pouze tehdy a v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování souvisejících služeb. Vyplněním nabízených vstupních polí nám automaticky dáváte souhlas s ukládáním, zpracováním a používáním vašich osobních údajů. V rámci našeho zákaznického servisu jsou přenášená data a informace předávána pouze zaměstnancům společnosti nebo námi pověřeným společnostem, které nás podporují při zodpovězení vašich dotazů a obav. Předání osobních údajů dalším třetím stranám je vyloučeno. Nedochází k prodeji ani pronájmu dat.

Vaše osobní údaje budou vymazány, pokud neexistují žádné zákonné povinnosti k ukládání a vy jste uplatnili nárok na výmaz, údaje již nejsou potřebné k plnění účelu, pro který byly uloženy nebo je jejich uchovávání nepřípustné z jiných zákonných důvodů.

Osobní údaje jsou shromažďovány v následujících oblastech našeho webu:

2.1 internetový obchod

Při vytvoření účtu nebo při objednávce bez účtu v našem internetovém obchodě je nutné poskytnout osobní údaje. Jakékoli zákaznické údaje jsou shromažďovány, zpracovávány, ukládány a používány pouze v souvislosti se zpracováním objednávky. Kromě toho mohou být tyto údaje předány přidruženým společnostem (např. poskytovatelům přepravních služeb) za účelem zpracování objednávky.

2.2 zpravodaj

S vaším souhlasem se můžete přihlásit k odběru našeho newsletteru.

2.3 Kontaktní formulář

Při použití kontaktního formuláře je vyžadován titul, jméno a příjmení, e-mailová adresa a zpráva. Shromážděné údaje se používají výhradně pro účely komunikace a jsou zasílány našemu zákaznickému servisu jako nešifrovaný e-mail.

2.4 Používání funkce blogu

Veřejné komentáře můžete přidávat na našem blogu, kde publikujeme různé články na témata související s našimi produkty. Váš komentář bude zveřejněn s příspěvkem s vaším zadaným uživatelským jménem. Místo skutečného jména doporučujeme používat pseudonym. Je nutné uvést uživatelské jméno a emailovou adresu, všechny ostatní údaje jsou dobrovolné. Pokud zanecháte komentář, budeme nadále ukládat vaši IP adresu, kterou po týdnu smažeme. Úložiště je pro nás nezbytné, abychom se mohli bránit nárokům z odpovědnosti v případě možného zveřejnění nezákonného obsahu. Potřebujeme vaši e-mailovou adresu, abychom vás mohli kontaktovat, pokud by třetí strana vznesla námitku proti vašemu komentáři jako nezákonnému. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. baf GDPR. Komentáře nejsou před zveřejněním kontrolovány. Vyhrazujeme si právo smazat komentáře, pokud třetí strany tvrdí, že jsou nezákonné.

3. sušenky

Přijetí cookies není podmínkou pro návštěvu našich webových stránek. rádi bychom však upozornili, že pokud deaktivujete soubory cookie, možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Cookies jsou malé soubory, které váš prohlížeč ukládá na váš pevný disk a které obsahují určitá nastavení a data, která mají být vyměněna s našimi webovými stránkami. Rozlišují se dva typy souborů cookie:
Soubory cookie relace jsou aktivní od první návštěvy stránky na našem webu, dokud nezavřete prohlížeč. Trvalé nebo dočasné soubory cookie jsou uloženy na vašem pevném disku po delší dobu nebo na dobu neurčitou.

Soubory cookie se na našich stránkách používají mimo jiné v následujících oblastech:

  • Účet
  • Objednávka
  • jazyk

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídající úpravou nastavení vašeho prohlížeče. Jak to funguje podrobně, najdete v návodu k obsluze vašeho prohlížeče.

4. Webová statistika

4.1 Soubory protokolu

Při každém přístupu k obsahu našich webových stránek se přístupové údaje o tomto procesu automaticky uloží do souboru protokolu na server našeho poskytovatele.
Každý záznam se skládá z:

  • IP adresa vašeho počítače
  • Číslo portu používaného vaším prohlížečem pro přístup k této webové stránce
  • adresa poslední navštívené stránky, ze které jste sledovali odkaz na aktuální stránku (adresa URL odkazu)
  • Název softwaru prohlížeče (název, číslo verze, jazyková sada, použitý operační systém)
  • Seznam typů souborů přijatých prohlížečem
  • Kromě toho může prohlížeč také poskytovat informace o tom, kterým znakovým sadám rozumí
  • Přesné časové razítko přístupu na tuto stránku

Uložené přístupové údaje jsou vyhodnocovány výhradně pro statistické účely a pro zlepšení online nabídky. Zadání konkrétní osobě neprobíhá a není pro nás možné. S údaji bude zacházeno důvěrně, nebudou předávány třetím stranám a neslučovány s jinými zdroji dat.

4.2 Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Pokud je na této webové stránce aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa společností Google předem zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele tohoto webu bude Google používat tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitě webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu provozovateli webu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v tomto případě můžete případně nevyužívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tato webová stránka používá funkci anonymizace IP adresy Google Analytics. Společně s uzavřenou smlouvou o zpracování dat objednávky se společností Google a vaší možností nainstalovat si doplněk prohlížeče pro deaktivaci Google Analytics jsou splněny aktuální požadavky německých úřadů pro ochranu dat na používání Google Analytics v souladu s ochranou dat.

Další informace viz https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (obecné informace o Google Analytics a ochraně dat).

5. Pluginy pro Facebook, Twitter a sociální média

Namísto pluginů sociálních médií nastavujeme pouze odkazy na odpovídající sdílené stránky poskytovatelů sociálních médií. V žádném okamžiku nedochází k výměně nebo ukládání dat s poskytovateli.

6. Právo na informace

Máte právo kdykoli, na vyžádání a bezplatně, obdržet informace o uložených údajích o vás, jejich původu a příjemci, jakož i o účelu jejich uložení. Svůj souhlas s ukládáním osobních údajů můžete také kdykoli odvolat. Máte také právo na změnu, zablokování nebo vymazání vašich uložených dat. V takovém případě kontaktujte naši výše uvedenou odpovědnou kancelář.

7. Odkazy na externí webové stránky

Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky. Nemáme však žádný vliv na dodržování předpisů o ochraně údajů jejich provozovateli. Jako poskytovatel odpovídáme za vlastní obsah v souladu s obecnými zákony. Zde je třeba rozlišovat mezi naším obsahem a obsahem jiných poskytovatelů, na které odkazujeme. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah třetích stran, který je zpřístupněn pro použití prostřednictvím příslušných odkazů. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a škody vzniklé v důsledku použití nebo nevyužití těchto informací je odpovědný výhradně poskytovatel stránky, na kterou bylo odkazováno.

Máte nějaké dotazy nebo požadavky?

Vaše důvěra je pro nás důležitá.

Rádi bychom proto kdykoli odpověděli na vaše dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů. Další návrhy na téma ochrany údajů jsou pro nás také velmi důležité a vždy vítány. Máte-li jakékoli dotazy, na které toto prohlášení o ochraně osobních údajů nedokázalo odpovědět, nebo pokud byste chtěli k určitému bodu podrobnější informace, rádi vám pomůžeme. V takovém případě nás jednoduše kontaktujte pomocí kontaktního formuláře nebo uvedené adresy.

Košík