Ochrana dat

Ochrana vašeho soukromí je pro nás důležitá, a proto bychom vás rádi informovali o opatřeních a zásadách, které se používají při zpracování údajů na tomto webu.

Zde se rozlišuje mezi přístupovými údaji a osobními údaji. Přístupové údaje se automaticky shromažďují a ukládají, když obecně používáte naši webovou stránku, zatímco osobní údaje jsou ukládány a zpracovávány pouze dobrovolně a s vaším svolením.

Souhlasem s následujícím prohlášením o ochraně údajů souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a používáním vašich osobních údajů společností EDDYCAM v souladu se zákony o ochraně údajů a následujícími ustanoveními.

1. Odpovědný orgán

Pokud chcete vznést námitku proti shromažďování, zpracovávání nebo používání vašich údajů společností EDDYCAM v souladu s následujícími ustanoveními o ochraně údajů, a to zcela nebo pro jednotlivá opatření, zašlete námitku e -mailem, faxem nebo dopisem na adresu:

EDDYCAM eK
Vznešená Vídeň
Winkeler Str.54
65366 Geisenheim
Fax: +49 (0) 67 22/9 44 33 39
E -mail: datenschutz@eddycam.com

2. Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace, které vám umožňují vaši identifikaci. Obvykle se jedná o vaše jméno a adresu. Naše webové stránky lze v zásadě používat bez zveřejnění osobních údajů.

Osobní údaje jsou shromažďovány a používány na našich webových stránkách pouze tehdy a v rozsahu, který je nezbytný pro provádění souvisejících služeb. Vyplněním nabízených vstupních polí nám automaticky udělujete svolení k ukládání, zpracování a používání vašich osobních údajů. V rámci našich zákaznických služeb budou přenesená data a informace předána pouze zaměstnancům společnosti nebo společnostem, které jsme zapojili a kteří nás podporují při zodpovězení vašich otázek a obav. Přenos osobních údajů jiným třetím stranám je vyloučen. Neexistuje žádný prodej ani pronájem dat.

Vaše osobní údaje budou vymazány, pokud neexistují zákonné požadavky na uchování a pokud jste uplatnili nárok na vymazání, pokud již údaje nejsou potřebné ke splnění účelu, pro který byly uloženy, nebo pokud je jejich uložení nepřípustné z jiných zákonných důvodů.

Osobní údaje jsou shromažďovány v následujících oblastech našeho webu:

2.1 internetový obchod

Při vytváření účtu nebo zadávání objednávky bez účtu v našem internetovém obchodě je nutné zadat osobní údaje. Veškeré údaje o zákaznících jsou shromažďovány, zpracovávány, uchovávány a používány pouze v souvislosti se zpracováním objednávky. Kromě toho mohou být tyto údaje předány přidruženým společnostem (např. Poskytovatelům přepravních služeb) za účelem zpracování objednávky.

2.2 zpravodaj

S vaším souhlasem se můžete přihlásit k odběru našeho zpravodaje.

2.3 kontaktní formulář

Pokud používáte kontaktní formulář, je vyžadováno vaše jméno, jméno a příjmení, e -mailová adresa a zpráva. Shromážděné údaje slouží výhradně pro účely komunikace a jsou zasílány našemu zákaznickému servisu jako nezašifrovaný e -mail.

2.4 Použití funkce blogu

Veřejně můžete komentovat náš blog, kde publikujeme různé články na témata související s našimi produkty. Váš komentář bude zveřejněn spolu s příspěvkem s vaším zadaným uživatelským jménem. Místo skutečného jména doporučujeme použít pseudonym. Uvedení uživatelského jména a e -mailové adresy je povinné, všechny ostatní informace jsou dobrovolné. Pokud zanecháte komentář, budeme i nadále ukládat vaši IP adresu, kterou po týdnu smažeme. Ukládání je pro nás nezbytné, abychom se mohli bránit proti nárokům na odpovědnost v případech možného zveřejnění nezákonného obsahu. Potřebujeme vaši e -mailovou adresu, abychom vás mohli kontaktovat, pokud by třetí strana měla námitky proti vašemu komentáři jako nezákonnému. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. B af GDPR. Komentáře nejsou před zveřejněním kontrolovány. Vyhrazujeme si právo mazat komentáře, pokud si třetí strany stěžují, že jsou nezákonné.

3. sušenky

Přijímání cookies není podmínkou návštěvy našich webových stránek. Chtěli bychom však upozornit, že pokud deaktivujete soubory cookie, možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu.

Cookies jsou malé soubory, které váš prohlížeč ukládá na váš pevný disk a obsahují určitá nastavení a data pro výměnu s naší webovou stránkou. Rozlišuje se mezi dvěma druhy cookies:
Relační cookies jsou aktivní od první návštěvy stránky na našem webu, dokud nezavřete prohlížeč. Trvalé nebo dočasné soubory cookie jsou uloženy na vašem pevném disku po delší dobu nebo na neurčito.

Cookies se na našem webu používají mimo jiné v následujících oblastech:

  • Účet
  • Objednávka
  • Výběr jazyka

Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče. Podrobně si prosím přečtěte návod k obsluze vašeho prohlížeče.

4. Webová statistika

4.1 Soubory protokolu

Při každém přístupu k obsahu našich webových stránek se přístupové údaje o tomto procesu automaticky uloží do souboru protokolu na server našeho poskytovatele.
Každý záznam dat se skládá z:

  • IP adresa vašeho počítače
  • Číslo portu, které váš prohlížeč používá k přístupu na tuto webovou stránku
  • adresa stránky, kterou jste naposledy navštívili, odkud jste následovali odkaz na aktuální stránku (URL doporučujícího)
  • Název softwaru prohlížeče (název, číslo verze, nastavený jazyk, použitý operační systém)
  • Seznam typů souborů přijatých prohlížečem
  • Kromě toho může prohlížeč také poskytovat informace o znakových sadách, kterým rozumí
  • Přesné časové razítko, kdy byla tato stránka zobrazena

Uložené přístupové údaje jsou vyhodnocovány výhradně pro statistické účely a pro zlepšení online nabídky. Přiřazení ke konkrétní osobě neprobíhá a není pro nás možné. S údaji bude zacházeno důvěrně, nebudou předávány třetím stranám a nebudou sloučeny s jinými zdroji dat.

4.2 Google Analytics

Tento web používá Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přeneseny na server Google v USA a tam uloženy. Pokud je na tomto webu aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Úplná IP adresa bude odeslána na server Google v USA a tam ve výjimečných případech zkrácena. Google jménem provozovatele této webové stránky použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování provozovatelům webových stránek další služby související s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. IP adresa přenesená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; rádi bychom však upozornili, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením doplňku prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem a instalací: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tento web používá funkci IP anonymizace Google Analytics. Spolu s uzavřenou smlouvou o zpracování údajů o objednávkách se společností Google a vaší možností instalace doplňku prohlížeče k deaktivaci Google Analytics jsou splněny aktuální požadavky německých úřadů pro ochranu údajů na používání služby Google Analytics v souladu s ochranou údajů. .

Další informace naleznete v tématu https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (obecné informace o Google Analytics a ochraně dat).

5. Pluginy pro Facebook, Twitter a sociální média

Místo doplňků pro sociální média nastavujeme pouze odkazy na odpovídající sdílené stránky poskytovatelů sociálních médií. S poskytovateli nebudou nikdy vyměňována ani ukládána data.

6. Právo na informace

Máte právo kdykoli, na vyžádání a bezplatně, obdržet informace o uložených údajích o vás, jejich původu a příjemci, jakož i o účelu jejich uložení. Svůj souhlas s ukládáním osobních údajů můžete také kdykoli odvolat. Máte také právo na změnu, zablokování nebo vymazání vašich uložených dat. V takovém případě kontaktujte naši výše uvedenou odpovědnou kancelář.

7. Odkazy na externí webové stránky

Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky. Na dodržování předpisů o ochraně údajů ze strany jejich provozovatelů však nemáme žádný vliv. Jako poskytovatel jsme odpovědní za svůj vlastní obsah v souladu s obecnými zákony. Zde je třeba rozlišovat mezi naším obsahem a obsahem poskytovaným jinými poskytovateli, na které odkazujeme. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah třetích stran, který je zpřístupněn k použití prostřednictvím odpovídajících odkazů. Poskytovatel uvedených webových stránek nese výhradní odpovědnost za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a také za škody vyplývající z použití nebo nepoužívání těchto informací.

Máte nějaké dotazy nebo požadavky?

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Rádi bychom proto na vaše dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů kdykoli odpověděli. Další návrhy na téma ochrany údajů jsou pro nás také velmi důležité a vítány kdykoli. Pokud máte nějaké dotazy, na které by toto prohlášení o ochraně údajů nemohlo odpovědět, nebo pokud byste chtěli podrobnější informace o konkrétním bodě, rádi vám pomůžeme. V takovém případě nás jednoduše kontaktujte pomocí kontaktního formuláře nebo uvedené adresy.